facebook

Wózki widłowe

Do szkolenia może przystąpić osoba, która:

Ma ukończone 18 lat,
Posiada wykształcenie minimum podstawowe,
Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy jako operator wózka jezdniowego (widłowego).

Uprawnienia, które uzyska kursant po ukończonym kursie na wózki jezdniowe, rodzaje i zakres:

Wózki jezdniowy spalinowy,
Wózki jezdniowy akumulatorowy,
Bezpieczna wymiana butli gazowych (LPG).

Program szkolenia obejmuje:

Typy wózków jezdniowych,
Budowa wózków jezdniowych,
Obsługa wózków jezdniowych,
Rodzaje ładunków,
BPH,
Praktyczna nauka jazdy,
UDT,
Wymiana butli.

Kursy organizowane w naszym Ośrodku:

Dogodne terminy dopasowane do potrzeb klienta,
Zajęcia prowadzone indywidualnie lub grupowo.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Kontaktu.