facebook

Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe kierowców zawodowych posiadających prawo jazdy ktegorii: C,C+E lub D,D+E.

35 godzin - dni szkolenia dostosowane do państa potrzeb - 350zł.


Uczestnicy:

Kierowcy, którzy wykonują przewóz drogowy osób lub rzeczy, mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Dodatkowym obowiązkiem kierowcy jest wymiana prawa jazdy celem wpisu nowych uprawnień zawodowych, w przypadku, gdy przed dniem:
10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy ktegorii D1 lub D,
10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy ktegorii C1 lub C.

Do pozostałych kierowców stosujemy kwalifikację wstepną lub kwalifikację wstepną przyśpieszoną.

Kierowcy, którzy nie posiadają kursu na przewóz rzeczy lub osób, a uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w zakresie kategorii: C lub D, mają obowiązek:
Ukończyć szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy przed przystapieniem do pracy.

Kierowca, któremu upłynęła data ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej, przed przystąpieniem do pracy na stanowisko kierowcy w zakresie prawo jazdy kategorii: C, C+E lub D, D+E ma obowiązek:
Ukończyć szkolenie okresowe.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.
Szkolenia okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej (bez egzaminu państwowego).

Wszyscy kierwocy zobowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badanie lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawo jazdy.
Kierowca, który nie ukończył szkolenia okresowego i nie uzyskał odpowiedniego wpisu w prawo jazdy, nie może wykonywać zawodu kierowcy do momentu uzyskania wpisu do dokumentu: prawo jazdy.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Kontaktu.