facebook

Kwalifikacje

Kwalifikacja wstępna - 280h czas trwania około 3 miesiące - dni szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb - cena 4999zł.
- dla kierowcółw: prawo jazdy kat. C lub D


Uczestnicy:
Kandydaci kierowcółw, którzy zamierzają… wykonywać przewóz drogowy osób lub rzeczt sa zobowiązani ukończyć kwalifikację wstepną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:
1) 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub d (kierowcy autobusów);
2) 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C (kierowców samochodów ciężarowych);

Kwaifikacja wstepna dotyczy tylko kandydatów na kierowców, którzy zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E prawa jazdy przed ukończeniem 21 roku życia oraz w zakresie kat. D lub D+E prawa jazdy przed ukończeniem 23 roku zycia.

Do pozostałych kierowców stosujemy kwalifikację wstepną przyśpieszoną lub szkolenie okresowe.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 140 godzin czas trwania około 24 dni plus oczekiwanie na egzamin państwwy - dzni szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb - 2599 zł.

Kwalifikacja wstepna przyśpieszona dotyczy kierowców zawodowych na prawo jazdy kat C, C+E lub D, D+E

Kandydaci na kierowców zawodowych, wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani ukończyć kwalifikację wstepną przyśpieszoną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:
10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D;
10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C;

Kwalifikacja wstęna przyśpieszona dotyczy kandydatów na kierowców, którzy zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. c lub C+E prawa jazdy po ukończeniu 21 roku zycia oraz w zakresie kat. D lub D+E prawa jazdy po ukończeniu 23 roku życia. Do pozostałych kierowców stosujemy kursy: kwalifikacyję wstępną lub szkolenie okresowe.

Kwalifikacja wstepna uzupełniająca 70h - 1999 zł
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca 35h - 999 zł

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstepną lub kwalifikację wstepną przyśpieszoną w zakresie bloku programowego:
a) C1, C1+E, C i C+E;
b) D1, D1+E, D i D+E,
i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną.

Kurs kwalifikacji wstepnej uzupełniające obejumuje 70 godzin zajęć i jest realizowane odopiednio dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E lub C, C1, C+E, C1+E.

Kurs Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje 35 godzin zajęć i jest realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub C, C1, C+E, C1+E.

Warunkiem przystapienia do jednego w/w kursów jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego przez uprawionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstepnej przyśpieszonej.


Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe kierowców zawodowych posiadających prawo jazdy kta. C,C+E lub D,D+E


35 godzin - dni szkolenia, dostosowane do państa potrzeb - 350zł

Uczestnicy:
Kierowcy, którzy wykonują przewóz drogowy osób lub rzeczy, mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe po którym uzyskją świadectwo kfalifikacji zawodowej. Dodatkowym obowiązkiem kierowcy jest wymiana prawo jazdy celem wpisu nowych uprawnień zawodowych, w przypadku, gdy przed dniem:
1) 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy ktegorii D1 lub D (kierowcy autobusów)
2) 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy ktegorii C1 lub c (kierowców samochodów cieżarowych). Do pozostałych kierowców stosujemy kwalifikację wstepną lub kwalifikację wstepną przyśpieszoną.


Kierowcy, którzy nie posiadają kursu na przewóz rzeczy lub osób, a uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w zakresie kategorii C lub D, mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe i wymienic prawo jazdy przed przystapieniem do pracy.

Kierowca, któremy upłyneła data ważności świadectwa kfalifikacji zawodowej, przed przystąpieniem do pracy na stanowisko kierowcy w zakresie prawo jazdy kategorii C, C+E lun D, D+E ma obowiązek ukończyć szkolenie okresowe.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy autobusem i ciężarówką może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.


Szkolenia okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej (bez egzaminu państwowego).

Uwaga! Wszyscy kierwocy zobowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykońać badanie lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawo jazdy. Kierowca, ktry nie ukończył szkolenia okresowego i nie uzyska odpowiedniego wpisu w prawo jazdy, nie może wykonywać zawodu kierowcy do momentu uzyskania wpisu do dokumentu: prawo jazdy.

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna - 280h,
czas trwania około 3 miesiące - dni szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb - cena 4699zł.
- dla kierowców: prawo jazdy kat. C lub D


Uczestnicy:
Kandydaci kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy osób lub rzeczt sa zobowiązani ukończyć kwalifikację wstepną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:
1) 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub d (kierowcy autobusów);
2) 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C (kierowców samochodów ciężarowych);

Kwaifikacja wstepna dotyczy tylko kandydatów na kierowców,
którzy zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E prawa jazdy
przed ukończeniem 21 roku życia oraz w zakresie kat. D lub D+E prawa jazdy przed ukończeniem 23 roku zycia.

Do pozostałych kierowców stosujemy kwalifikację wstepną przyśpieszoną lub szkolenie okresowe.


Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 140 godzin,
czas trwania około 24 dni plus oczekiwanie na egzamin państwowy
- dni szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb - 2599 zł.


Uczestnicy:
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dotyczy kierowców zawodowych na prawo jazdy kat C, C+E lub D, D+E

Kandydaci na kierowców zawodowych, wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani ukończyć kwalifikację wstępną przyśpieszoną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:
10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D;
10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C;

Kwalifikacja wstęna przyśpieszona dotyczy kandydatów na kierowców,
którzy zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. c lub C+E prawa jazdy
po ukończeniu 21 roku zycia oraz w zakresie kat. D lub D+E prawa jazdy po ukończeniu 23 roku życia.
Do pozostałych kierowców stosujemy kursy: kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe.


Szkolenia uzupełniające

Kwalifikacja wstepna uzupełniająca 70h - 1999 zł
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca 35h - 999 zł


Uczestnicy:
Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstepną lub kwalifikację wstepną przyśpieszoną w zakresie bloku programowego:
a) C1, C1+E, C i C+E;
b) D1, D1+E, D i D+E,
i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną.

Kurs kwalifikacji wstepnej uzupełniające obejumuje 70 godzin zajęć i jest realizowane
odopiednio dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E lub C, C1, C+E, C1+E.

Kurs Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje 35 godzin zajęć i jest realizowane
odpowiednio dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub C, C1, C+E, C1+E.

Warunkiem przystapienia do jednego w/w kursów jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego przez uprawionego wojewodę
w zakresie kwalifikacji wstepnej przyśpieszonej.