facebook

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna: 280 godzin.

Czas trwania około: 3 miesiące.

Dni szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb - Cena: 4699zł.


Dla kierowców: prawo jazdy kategorii: C lub D.

Uczestnicy:

Kandydaci kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani ukończyć kwalifikację wstępną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:
10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii: D1 lub D,
10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii: C1 lub C.

Kwalfikacja wstępna dotyczy tylko kandydatów na kierowców, którzy zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kategorii: C lub C+E.
Dla pozostałych kierowców stosujemy kwalifikację wstepną przyśpieszoną lub szkolenie okresowe.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Kontaktu.